Skip to main content

Babiola značenje

šta znači Babiola

Na latinici: Definicija i značenje reči Babiola (fr. babiole) dečja igračka;figurativno: detinjarija, sitnica, koještarija.

Reč Babiola sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бабиоле) дечја играчка; фиг. детињарија, ситница, којештарија.


Babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. revolucion...
Babu indijska titula: gospodar, knez....
Baborak omiljena češka narodna igra, češka brza mazurka....
Babo otac....
Babiola dečja igračka; fig. detinjarija, sitnica, koještarija....
Babel nered, zbrka, zabuna; bezbožnost, izopačenost, razvrat....
Sve reči na slovo b