Skip to main content

Baborak značenje

šta znači Baborak

Na latinici: Definicija i značenje reči Baborak (češ. baborok) omiljena češka narodna igra, češka brza mazurka.

Reč Baborak sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (чеш. баборок) омиљена чешка народна игра, чешка брза мазурка.


Babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. revolucion...
Babu indijska titula: gospodar, knez....
Baborak omiljena češka narodna igra, češka brza mazurka....
Babo otac....
Babiola dečja igračka; fig. detinjarija, sitnica, koještarija....
Babel nered, zbrka, zabuna; bezbožnost, izopačenost, razvrat....
Sve reči na slovo b