Skip to main content

Babu značenje

šta znači Babu

Na latinici: Definicija i značenje reči Babu (ind.) indijska titula: gospodar, knez.

Reč Babu sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (инд.) индијска титула: господар, кнез.


Babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. revolucion...
Babu indijska titula: gospodar, knez....
Baborak omiljena češka narodna igra, češka brza mazurka....
Babo otac....
Babiola dečja igračka; fig. detinjarija, sitnica, koještarija....
Babel nered, zbrka, zabuna; bezbožnost, izopačenost, razvrat....
Sve reči na slovo b