Skip to main content

Baca značenje

šta znači Baca

Na latinici: Definicija i značenje reči Baca (tur. baca, pere, bage) dimnjak; puškarnica.

Reč Baca sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. баца, пере, баге) димњак; пушкарница.


Baca dimnjak; puškarnica....
Bacilofobija med. preteran strah od zaraz-nih klica , osobina onih koji su u stal...
Bacili med. bakterije koje imaju oblik štapića, iza-zivači tifusa, tetanus...
Sve reči na slovo b