Skip to main content

Bacilofobija značenje

šta znači Bacilofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bacilofobija (latinski bacillum štapić, od grčke reči: phćbos strah)medicina: preteran strah od zaraz-nih klica (bacila), osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju, dodiru nekog predmeta, vožnji javnim saobraćajnim sredstvima i dr.).

Reč Bacilofobija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. бациллум штапић, грч. пхћбос страх) мед. претеран страх од зараз-них клица (бацила), особина оних који су у сталном страху да ће се заразити клицама болести (при руковању, додиру неког предмета, вожњи јавним саобраћајним средствима и др.).


Baca dimnjak; puškarnica....
Bacilofobija med. preteran strah od zaraz-nih klica , osobina onih koji su u stal...
Bacili med. bakterije koje imaju oblik štapića, iza-zivači tifusa, tetanus...
Sve reči na slovo b