Skip to main content

Bagasa značenje

šta znači Bagasa

Na latinici: Definicija i značenje reči Bagasa (fr. bagasse) isceđena šećerna trska; otpaci koji ostanu pri fabrikaci-ji šećera; kom od grožđa, šljiva, maslin-ki i dr.

Reč Bagasa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. багассе) исцеђена шећерна трска; отпаци који остану при фабрикаци-ји шећера; ком од грожђа, шљива, маслин-ки и др.


Baget vrsta dugačkog tankog hleba....
Bagerovati jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od peska, mul...
Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, po čemu je ...
Bagatelisati ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , potcenjiva-...
Bagatela sitnica, malenkost, igračka, tričarija, sitnarija; jevtina cena: ma...
Bagat u taroku: prvi od 22. taroka ili aduta...
Sve reči na slovo b