Skip to main content

Bagatelisati značenje

šta znači Bagatelisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bagatelisati (fr.) ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , potcenjiva-ti, uzimati koga ili što suviše olako, nipodaštavati.

Reč Bagatelisati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр.) не марити за некога или нешто, не обзирати се на . . . , потцењива-ти, узимати кога или што сувише олако, ниподаштавати.


Baget vrsta dugačkog tankog hleba....
Bagerovati jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od peska, mul...
Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, po čemu je ...
Bagatelisati ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , potcenjiva-...
Bagatela sitnica, malenkost, igračka, tričarija, sitnarija; jevtina cena: ma...
Bagat u taroku: prvi od 22. taroka ili aduta...
Sve reči na slovo b