Skip to main content

Bagerovati značenje

šta znači Bagerovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bagerovati (hol.) jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od peska, mulja.

Reč Bagerovati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (хол.) јаружарити, вадити песак из реке; чистити речно корито од песка, муља.


Baget vrsta dugačkog tankog hleba....
Bagerovati jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od peska, mul...
Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, po čemu je ...
Bagatelisati ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , potcenjiva-...
Bagatela sitnica, malenkost, igračka, tričarija, sitnarija; jevtina cena: ma...
Bagat u taroku: prvi od 22. taroka ili aduta...
Sve reči na slovo b