Skip to main content

Bagdalin značenje

šta znači Bagdalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, po čemu je i na zvana.

Reč Bagdalin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: врста шарене памучне тканине, сличне багдадским шаловима, по чему је и на звана.


Baget vrsta dugačkog tankog hleba....
Bagerovati jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od peska, mul...
Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, po čemu je ...
Bagatelisati ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , potcenjiva-...
Bagatela sitnica, malenkost, igračka, tričarija, sitnarija; jevtina cena: ma...
Bagat u taroku: prvi od 22. taroka ili aduta...
Sve reči na slovo b