Skip to main content

Bager značenje

šta znači Bager

Na latinici: Definicija i značenje reči Bager (hol. bagger) jaružar, sprava za vađenje peska sa rečnog dna, za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa, kanala islično: radi isušivanja zemljišta.

Reč Bager sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (хол. баггер) јаружар, справа за вађење песка са речног дна, за чишћење речног корита и дубење прокопа, канала и сл. ради исушивања земљишта.


Baget vrsta dugačkog tankog hleba....
Bagerovati jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od peska, mul...
Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, po čemu je ...
Bagatelisati ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , potcenjiva-...
Bagatela sitnica, malenkost, igračka, tričarija, sitnarija; jevtina cena: ma...
Bagat u taroku: prvi od 22. taroka ili aduta...
Sve reči na slovo b