Skip to main content

Bager značenje

Šta znači Bager


Bager

latinica:

Definicija i značenje reči Bager (od holandske reči: bagger) jaružar, sprava za vađenje peska sa rečnog dna, za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa, kanala islično: radi isušivanja zemljišta.

Reč Bager napisana unazad: regab

Bager se sastoji od 5 slova.

sta je Bager

Slično:
Šta znači Baget vrsta dugačkog tankog hleba....
Šta znači Bagerovati jaružariti, vaditi pesak iz reke; čistiti rečno korito od ...
Šta znači Bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine, slične bagdadskim šalovima, p...
Šta znači Bagatelisati ne mariti za nekoga ili nešto, ne obzirati se na . . . , p...
Šta znači Bagatela sitnica, malenkost, igračka, tričarija, sitnarija; jevtin...
Šta znači Bagat u taroku: prvi od 22. taroka ili aduta...