Skip to main content

Bahant značenje

šta znači Bahant

Na latinici: Definicija i značenje reči Bahant (od grčke reči: Bakchos, latinski bacchans) Bahov sveštenik kod starih Rimljana.

Reč Bahant sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. Бакцхос, лат. баццханс) Бахов свештеник код старих Римљана.


Bahus - mit. bog vina, sin Zevsa i Semele; fig. vino; dobar vinopije, pija...
Bahur jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda, poznavalac heb...
Bahijus metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga ....
Bahija zaliv; vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine ...
Bahanti pl. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima; u srednjem vek...
Bahant Bahov sveštenik kod starih Rimljana....
Sve reči na slovo b