Skip to main content

Bahijus značenje

šta znači Bahijus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bahijus (od grčke reči: Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga (bahijski stih upotrebljavan je naročito u himnama bogu Bahu).

Reč Bahijus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. Бакцхеиос) метричка стопа од једног кратког и два дуга слога (бахијски стих употребљаван је нарочито у химнама богу Баху).


Bahus - mit. bog vina, sin Zevsa i Semele; fig. vino; dobar vinopije, pija...
Bahur jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda, poznavalac heb...
Bahijus metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga ....
Bahija zaliv; vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine ...
Bahanti pl. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima; u srednjem vek...
Bahant Bahov sveštenik kod starih Rimljana....
Sve reči na slovo b