Skip to main content

Bahanti značenje

šta znači Bahanti

Na latinici: Definicija i značenje reči Bahanti (od grčke reči: bakchos, latinski bacchans) pl. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima; u srednjem veku: putujući đaci (vaganti).

Reč Bahanti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. бакцхос, лат. баццханс) пл. код Римљана: учесници у Бахусовим свечаностима; у средњем веку: путујући ђаци (ваганти).


Bahus - mit. bog vina, sin Zevsa i Semele; fig. vino; dobar vinopije, pija...
Bahur jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda, poznavalac heb...
Bahijus metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga ....
Bahija zaliv; vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine ...
Bahanti pl. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima; u srednjem vek...
Bahant Bahov sveštenik kod starih Rimljana....
Sve reči na slovo b