Skip to main content

Bakalaureirati značenje

šta znači Bakalaureirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakalaureirati (od latinske reči: baccalaureatum) polagati (ili: položiti) bakalaureus.

Reč Bakalaureirati napisana unazad: itarierualakaB i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. баццалауреатум) полагати (или: положити) бакалауреус.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b