Skip to main content

Bakciferan značenje

šta znači Bakciferan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakciferan (latinski bacca bobica, fero donosim) bog. koji rodi bobicama

Reč Bakciferan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. бацца бобица, феро доносим) бог. који роди бобицама


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b