Skip to main content

Bakciforman značenje

šta znači Bakciforman

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakciforman (od latinske reči: bacciformis) u obliku bobice, bobičast, jagodičast.

Reč Bakciforman napisana unazad: namrofickaB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. бацциформис) у облику бобице, бобичаст, јагодичаст.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b