Skip to main content

Bakšiš značenje

šta znači Bakšiš

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakšiš (tur. bah$i§) dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu.

Reč Bakšiš napisana unazad: ikaB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. бах$и§) дар, поклон, напојница, награда за учињену услугу.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b