Skip to main content

Bakalaureus značenje

šta znači Bakalaureus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakalaureus (od latinske reči: baccalaureus, bacca laureus lovorova bobica) naod nemačke reči:,od francuske reči: i eng. univerzitetima: najniži akademski stepen, ispit koji prethodi licencijatu, ma-gistriranju i doktoratu; ispit zrelosti.

Reč Bakalaureus sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. баццалауреус, бацца лауреус ловорова бобица) на нем., фр. и енг. универзитетима: најнижи академски степен, испит који претходи лиценцијату, ма-гистрирању и докторату; испит зрелости.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b