Skip to main content

Bakalin značenje

šta znači Bakalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakalin (tur. bakkai) trgovac namirnicama

Reč Bakalin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. баккаи) трговац намирницама


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b