Skip to main content

Baklave značenje

šta znači Baklave

Na latinici: Definicija i značenje reči Baklave (tur. baklava,od arapske reči: baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog šećera, mlevenih oraha, lešnika i dr.

Reč Baklave sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. баклава, арап. баqлаwа) врста слатке пите са доста меда и растопљеног шећера, млевених ораха, лешника и др.


Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b