Skip to main content

Baklaža značenje

šta znači Baklaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Baklaža (fr. baclage) mor. taksa koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku.

Reč Baklaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бацлаге) мор. такса коју плаћају бродови за пристајање у луку.


Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b