Skip to main content

Bakler značenje

šta znači Bakler

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakler (fr. bacleur) zatvarač luke, pristaništa.

Reč Bakler napisana unazad: relkaB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бацлеур) затварач луке, пристаништа.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b