Skip to main content

Bakračlije značenje

šta znači Bakračlije

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakračlije (tur. bakraclz) stremen, uzengija, ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja.

Reč Bakračlije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур. бакрацлз) стремен, узенгија, оно на чему јахач држи ногу кад јаше коња.


Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b