Skip to main content

Baksuz značenje

šta znači Baksuz

Na latinici: Definicija i značenje reči Baksuz (tur. bahtsiz) nesrećan, zlosrećan čovek; čovek koji drugome donosi nesreću; nesreća, nevolja, baksuzluk.

Reč Baksuz napisana unazad: baksuz i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. бахтсиз) несрећан, злосрећан човек; човек који другоме доноси несрећу; несрећа, невоља, баксузлук.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo bZnačenje Šta znači