Skip to main content

Bakterije značenje

šta znači Bakterije

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakterije (od grčke reči: bakteria)biologija:-med. najmanja, jednoćelična živa bića, prostim okom nevidljiva i slična štapiću, koja žive kao gotovani i izazivaju rastvaranje i često teške bolesti; pripadaju biljnom carstvu, a ima ih pokretljivih i nepokre-tljivih.

Reč Bakterije sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бактериа) биол.-мед. најмања, једноћелична жива бића, простим оком невидљива и слична штапићу, која »сиве као готовани и изазивају растварање и често тешке болести; припадају биљном царству, а има их покретљивих и непокре-тљивих.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b