Skip to main content

Bakteriocidi značenje

šta znači Bakteriocidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakteriocidi (od grčke reči: bakterfa, latinski caedere ubiti) biol. klicomori, uništači zaraz-nih klica;isto znači i bakteriocidnost.

Reč Bakteriocidi napisana unazad: idicoiretkaB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерфа, лат. цаедере убити) биол. клицомори, уништачи зараз-них клица; уп. бактериоцидност.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b