Skip to main content

Bakteriocidnost značenje

šta znači Bakteriocidnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakteriocidnost (od grčke reči: bakterfa, latinski caedere)biologija: osobina nekih živih bića, materija i sokova u telu da uništavaju zarazne klice;isto znači i bakteriocidi.

Reč Bakteriocidnost sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерфа, лат. цаедере) биол. особина неких живих бића, материја и сокова у телу да уништавају заразне клице; уп. бактериоциди.


Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b