Skip to main content

Bakteriofagi značenje

šta znači Bakteriofagi

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakteriofagi (od grčke reči: bakterfa, phagos) pl.biologija: klicožderi, veoma sitna, mikroskopski nevidljiva bića koja žive u telu i uništavaju zarazne klice.

Reč Bakteriofagi sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерфа, пхагос) пл. биол. клицождери, веома ситна, микроскопски невидљива бића која живе у телу и уништавају заразне клице.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b