Skip to main content

Bakterioliza značenje

šta znači Bakterioliza

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakterioliza (od grčke reči: bakteria, lysis rastvaranje) hem. rastvaranje bakterija imunim se-rumom.

Reč Bakterioliza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бактериа, лyсис растварање) хем. растварање бактерија имуним се-румом.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b