Skip to main content

Bakteriolog značenje

šta znači Bakteriolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakteriolog (od grčke reči: bakterfa, logos) naučnik koji proučava osobine i život bakterija.

Reč Bakteriolog napisana unazad: bakteriolog i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерфа, логос) научник који проучава особине и живот бактерија.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b