Skip to main content

Bakteriologija značenje

šta znači Bakteriologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakteriologija (od grčke reči: bakterfa, logfa) nauka koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: Luj Paster i Robert Hoh).

Reč Bakteriologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерфа, логфа) наука која се бави проучавањем особина и живота бактерија (оснивачи: Луј Пастер и Роберт Хох).


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b