Skip to main content

Bakterioterapija značenje

šta znači Bakterioterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakterioterapija (od grčke reči: bakterfa, therapefa) lečenje pomoću bakterija.

Reč Bakterioterapija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерфа, тхерапефа) лечење помоћу бактерија.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b