Skip to main content

Bakterioze značenje

šta znači Bakterioze

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakterioze (od grčke reči: bakterion štapić,deminutiv: od bakterfa batina) pl. opšti naziv za biljne bolesti koje prouzrokuju bakterije.

Reč Bakterioze sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. бактерион штапић, дем. од бактерфа батина) пл. општи назив за биљне болести које проузрокују бактерије.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b