Skip to main content

Bakteriurija značenje

šta znači Bakteriurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakteriurija (od grčke reči: bakteria, uron mokraća) med. prisustvo bakterija u mokraći, mokrenje zaraznim klicama.

Reč Bakteriurija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бактериа, урон мокраћа) мед. присуство бактерија у мокраћи, мокрење заразним клицама.


Baka Baka je roditelj oca I majke. Svako unuče ima I dedu I baku. Često bak...
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Sve reči na slovo b