Skip to main content

Bakvuds značenje

šta znači Bakvuds

Na latinici: Definicija i značenje reči Bakvuds (engl. backwoods) pl. prašume, divlji i neobrađeni krajevi na zapadu Sje-dinjenih Američkih Država.

Reč Bakvuds napisana unazad: sduvkaB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енгл. бацкwоодс) пл. прашуме, дивљи и необрађени крајеви на западу Сје-дињених Америчких Држава.

Slično: 
Bakšiš dar, poklon, napojnica, nagrada za učinjenu uslugu. ...
Bakciforman u obliku bobice, bobičast, jagodičast. ...
Bakciferan bog. koji rodi bobicama...
Bakfiš ; fig. mlada devojka, šiparica....
Bakulus štap, prut, palica, batina....
Bakulometrija merenje pomoću štapa, motke....
Sve reči na slovo b