Skip to main content

Bal pare značenje

šta znači Bal pare

Na latinici: Definicija i značenje reči Bal pare (fr. bal rage), otmena igranka, bal u svečanom ruhu;

Reč Bal pare sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бал раге), отмена игранка, бал у свечаном руху;


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b