Skip to main content

Balčak značenje

šta znači Balčak

Na latinici: Definicija i značenje reči Balčak (tur. balčak) drška od sablje ili mača.

Reč Balčak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. балчак) дршка од сабље или мача.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b