Skip to main content

Balhornizirati značenje

šta znači Balhornizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Balhornizirati (nem. ballhornisieren) hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu, štampa-ru, 1531— 1599).

Reč Balhornizirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нем. баллхорнисиерен) хтети нешто поправити, па направити горим но што је било (по Јохану Балхорну, штампа-ру, 1531— 1599).


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b