Skip to main content

Bal značenje

šta znači Bal

Na latinici: Definicija i značenje reči Bal (fr. bal,od italijanske reči: balio, od latinske reči: ballare igrati) igranka, zabava sa igrankom; bal an mask (fr. bal en masque) igranka pod maskama; krabuljii ples, igranka pod obrazinama;

Reč Bal sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. бал, итал. балио, нлат. балларе играти) игранка, забава са игранком; бал ан маск (фр. бал ен масqуе) игранка под маскама; крабуљии плес, игранка под образинама;


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b