Skip to main content

Bala značenje

šta znači Bala

Na latinici: Definicija i značenje reči Bala (fr. balle) denjak, svežanj.

Reč Bala sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. балле) дењак, свежањ.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b