Skip to main content

Baladen značenje

šta znači Baladen

Na latinici: Definicija i značenje reči Baladen (fr. baladin) šaljivčina, lakrdijaš; glumac; baletski igrač.

Reč Baladen sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. баладин) шаљивчина, лакрдијаш; глумац; балетски играч.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b