Skip to main content

Balagan značenje

šta znači Balagan

Na latinici: Definicija i značenje reči Balagan (rus. balagan, pere. balabane) daščara, baraka, šatra, naročito cirkuska.

Reč Balagan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус. балаган, пере. балабане) дашчара, барака, шатра, нарочито циркуска.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b