Skip to main content

Balalajka značenje

šta znači Balalajka

Na latinici: Definicija i značenje reči Balalajka (rus. balalaika) muz. ruski narodni instrumenat, sličan gitari, sa trou-glastom kutijom, dugim vratom i tri žice u koje se udara prstima.

Reč Balalajka sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (рус. балалаика) муз. руски народни инструменат, сличан гитари, са троу-гластом кутијом, дугим вратом и три жице у које се удара прстима.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b