Skip to main content

Balander značenje

šta znači Balander

Na latinici: Definicija i značenje reči Balander (hol. Balander) plitka dereglija sa jednom katarkom (u Holandiji).

Reč Balander sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (хол. Баландер) плитка дереглија са једном катарком (у Холандији).


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b