Skip to main content

Balanoblenorea značenje

šta znači Balanoblenorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Balanoblenorea (od grčke reči: balanos, blenna sluz, geb curim) zagnojavanje glavića.

Reč Balanoblenorea sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. баланос, бленна слуз, геб цурим) загнојавање главића.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b