Skip to main content

Balanofag značenje

šta znači Balanofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Balanofag (od grčke reči: balanos, phagos)zoologija: onaj koji se hrani žirom, žirožder.

Reč Balanofag sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. баланос, пхагос) зоол. онај који се храни жиром, жирождер.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b