Skip to main content

Balanoidan značenje

šta znači Balanoidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Balanoidan (od grčke reči: balanos, ejdos) koji ima oblik žira, žirolik.

Reč Balanoidan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. баланос, ејдос) који има облик жира, жиролик.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b