Skip to main content

Balanopostitis značenje

šta znači Balanopostitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Balanopostitis (od grčke reči: balanos, posthion kapi-ca) med. zapaljenje glavića i kapice.

Reč Balanopostitis sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. баланос, постхион капи-ца) мед. запаљење главића и капице.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b