Skip to main content

Balansirate značenje

šta znači Balansirate

Na latinici: Definicija i značenje reči Balansirate (fr. balancer) uravnotežavati, uravnotežiti, držati u ravnoteži; kole-bati se, ustezati se, biti neodlučan;slikarstvo: delove slike skladno predstaviti i ra-sporediti;trgovina: praviti (ili: napraviti) zaključni račun;isto znači i bilans.

Reč Balansirate sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. баланцер) уравнотежавати, уравнотежити, држати у равнотежи; коле-бати се, устезати се, бити неодлучан; слик. делове слике складно представити и ра-споредити; трг. правити (или: направити) закључни рачун; уп. биланс.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b