Skip to main content

Balansje značenje

šta znači Balansje

Na latinici: Definicija i značenje reči Balansje (fr. balancier) šetalica, klatno; sprava čije kretanje određuje pokret neke mašine; motka za održavanje ravnoteže kod igrača na užetu; izrađivač terazija, vaga, kantara.

Reč Balansje sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. баланциер) шеталица, клатно; справа чије кретање одређује покрет неке машине; мотка за одржавање равнотеже код играча на ужету; израђивач теразија, вага, кантара.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b